pl
Audyt

Obowiązkowy audyt

energetyczny przedsiębiorstwa

Jak możemy Ci pomóc?:

Spełnienie ustawowego obowiązku

Aby dopełnić obowiązku wynikającego z ustawy
z 20 maja 2016 roku, należy poddać analizie 90% zużycia mediów energetycznych przedsiębiorstwa,
przygotować raport z audytu (wraz ze wskazaniem pomysłów na oszczędność energii) oraz zgłosić fakt realizacji audytu Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. Każdy z tych elementów zostanie wykonany w ramach tego projektu, z należytą i profesjonalną starannością.

Zapytanie ofertowe

Gwarancja bezpieczeństwa

Zrealizowaliśmy ponad 150 audytów energetycznych przedsiębiorstw oddając
każdy na czas i umożliwiając naszym klientom bezpieczne wywiązanie się z ustawowego obowiązku. Każdemu naszemu Klientowi dajemy 5 letnią gwarancję na realizowany
przez nas audyt energetyczny przedsiębiorstwa, oraz chronimy nasze usługi polisą OC w wysokości co najmniej 1 miliona złotych.

Zapytanie ofertowe

Minimalne zaangażowanie środków i czasu

Doskonale rozumiemy potrzeby naszych Klientów
i zdajemy sobie sprawę, że wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa nie zawsze jest projektem strategicznym, a nawet często odbierana
jest jako przykry obowiązek. W naszych projektach ograniczamy nakład pracy po stronie Klienta do minimum, dzięki wypracowanym procesom, skupianiu się w audytach na tym, co może przynieść największe efekty, przy jak najmniejszych nakładach. Jesteśmy efektywni i bardzo cenimy sobie rozsądek w działaniu.

Zapytanie ofertowe

Zysk, a nie koszt.

Znani jesteśmy z tego, że działamy w myśl definicji efektywności, czyli osiągamy jak największe efekty, jak najmniejszym
nakładem.
Niezależnie od tego czy realizowany przez nas audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma tylko spełniać wymogi ustawy, czy dać informacje o wszelkich możliwych do zrealizowania inwestycjach, zawsze dajemy
od siebie coś, co pozwoli przynajmniej
zwrócić koszt naszej pracy.
Spytaj naszych dotychczasowych Klientów.

Zapytanie ofertowe

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Dowiedz się więcej:

Przygotuję dla Ciebie indywidualną propozycję współpracy.

Skontaktuj się ze mną.

Skontaktuj się
Natalia Szrama
Zakres Dowiedz się więcej
pl