Ulga mocowa

Rosnące ceny energii elektrycznej mobilizują do działań zmierzających do ograniczenia jej zużycia. Te kojarzą się najczęściej ze złożonymi inwestycjami, wymagającymi nie tylko nakładów finansowych, ale także zaangażowania całej firmy. Co więc zrobić, by opłata nie była tak wysoka? Poznaj 5 sposobów na to, jak obniżyć rachunki za prąd w firmie.

Nowa opłata. Nowe rachunki. Nowe koszty. 

2022 rok przyniesie gospodarstwom domowym i firmom wiele zmian. Jedną z nich jest stosunkowo gigantyczna podwyżka cen prądu.

Na szczęście można podjąć szereg działań, które wprawdzie nie spowodują spadku zapotrzebowania na energię, ale mogą zmniejszyć opłaty, jakie wiążą się z jej zakupami. 

Poniżej przedstawiamy 5 z nich.

Pamiętajmy jednak, że poniżej chcemy jedynie zasygnalizować istnienie takich możliwości, a każdą z nich będziemy szczegółowo opisywać w kolejnych artykułach na naszym blogu.

jak obniżyć rachunki za prąd

5 sposobów na to, jak obniżyć rachunki za prąd

Sposób 1 – Taryfy

Taryfa określa, w dużej mierze, sposób rozliczania energii elektrycznej. Aktualnie wyróżniamy kilka z nich:

Różnice w cenie każdej taryfy mogą być znaczne i sięgać kilkudziesięciu złotych za każdą pobraną MWh.

jak obniżyć rachunki za prąd

Jak to wykorzystać?

Dokładne rozpoznanie godzin szczytowych poborów energii w przedsiębiorstwie pozwoli na dobór odpowiedniej taryfy, tak aby większa konsumpcja przypadała na godziny, w których energia jest tańsza. 

W przypadku niektórych przedsiębiorstw możliwa jest taka reorganizacja pracy, aby procesy cechujące się najwyższym zapotrzebowaniem na energię mogły być realizowane w godzinach, w których nośnik ten kosztuje najmniej.

Dla precyzyjnego określenia poborów energii w danych godzinach można skorzystać z raportów dobowo-godzinowych zużycia energii elektrycznej, udostępnianych przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, na wniosek przedsiębiorstwa. Na ich podstawie można dokonać analizy, czy reorganizacja pracy byłaby opłacalna.

jak obniżyć rachunki za prąd

Sposób 2 – Moc umowna

Każda umowa dotycząca dystrybucji energii elektrycznej zawiera w sobie parametr mocy umownej. Jej wysokość ustalana jest przed zawarciem umowy, jednak jej zmiana możliwa jest w każdym momencie jej obowiązywania.

Z wysokością mocy umownej powiązane są dwie opłaty: opłata stała oraz opłata przejściowa (ich nazwy mogą być nieco odmienne, w zależności od OSD). 

Obydwie mają ustalone stawki, za każdy kW mocy umownej.

Co istotne, koszty związane z mocą umowną są co miesiąc stałe, niezależnie od faktycznego poboru mocy czynnej. Z tego powodu często można spotkać się z sytuacją, w której pobory mocy czynnej są znacząco niższe od ustalonej mocy umownej. Taka sytuacja wiąże się z nadmiernymi kosztami.

jak obniżyć rachunki za prąd

Co można z tym zrobić?

Oczywiście należy unikać zbyt niskiej mocy umownej, bo opłaty za jej przekroczenie mogą mocno odbić się na wysokości rachunku. Dlatego tak ważnym jest precyzyjne określenie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na moc czynną.

Aby rozpoznać maksymalne wartości poboru, należy pozyskać od OSD raporty dotyczące poboru mocy, w okresie co najmniej 12 miesięcy. 

Zwrócenie się do OSD jest rozwiązaniem bardzo korzystnym, z racji konieczności funkcjonowania systemu przez cały rok, tak aby pobrane z niego raporty dotyczyły pełnego okresu.

Oparcie się na analizie raportów dotyczących poborów mocy czynnej jest rozwiązaniem najlepszym, choć wstępne działania można podjąć już po analizie faktur za dystrybucję energii elektrycznej. W większości przypadków są na nich wskazane maksymalne pobory w danym okresie rozliczeniowym. 

Wtedy należy porównać wartości szczytowe z mocą umowną i zdecydować, czy można ją zmniejszyć.

O jakiej wartości mówimy?

Za bezpieczną wartość uznaje się ok. 10%-15% więcej, niż wynosi maksymalny pobór w danym okresie rozliczeniowym. 

Choć przed określeniem nowej mocy umownej zalecane jest rozpoznanie, czy w kolejnych miesiącach pobór wzrośnie, nawet jednorazowe przekroczenie może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami finansowymi. 

Dla bezpieczeństwa zawsze można zachować większą różnicę między szczytowym poborem a mocą umowną, a po dokładniejszym rozpoznaniu zapotrzebowania przedsiębiorstwa na moc czynną, kontynuować proces ograniczania mocy umownej.

O czym należy pamiętać?

Należy przy tym pamiętać, że OSD często stosują praktykę zwiększania opłat za moc umowną, w przypadku ustalenia różnej jej wielkości w ciągu roku. 

Dokładne wartości nie są znane, dlatego zgodnie z praktyką większości OSD, szczegóły dotyczące rozliczania w takiej sytuacji, zostały zawarte w umowie dystrybucyjnej. 

Często różnica w stawkach wynosi ok. 10%.

jak obniżyć rachunki za prąd

Jak obniżyć rachunki za prąd, ograniczając zapotrzebowanie na moc czynną?

Istnieją także metody na ograniczenie zapotrzebowania na moc czynną, co pozwoli na dodatkowe zmniejszenie mocy umownej. Jest to np. wymiana urządzeń na modele wykonane w nowszej technologii, które nie cechują się tak wysokim zapotrzebowaniem. 

Innym sposobem, znacznie mniej kosztownym, jest zastosowanie sekwencyjnego rozruchu urządzeń. Bardzo często wysoki pobór mocy wynika z uruchomienia wielu urządzeń jednocześnie (np. w momencie rozpoczęcia dnia pracy) i zastosowanie sekwencyjnego startu pozwoli na ograniczenie szczytowej mocy pobranej. 

Sposób 3 – Energia bierna

Na każdej fakturze obejmującej usługę dystrybucji energii elektrycznej można zobaczyć pozycje związane z poborem energii biernej – pojemnościowej oraz indukcyjnej (inaczej energia bierna oddana oraz energia bierna pobrana). 

Pozycje opisane są określonymi limitami, a w sytuacji, gdy te zostaną przekroczone, OSD nalicza dodatkowe opłaty z tego tytułu. 

Ich wysokość może wahać się od kilku złotych do kilku tysięcy złotych miesięcznie. 

Jak obniżyć rachunki za prąd analizując zużycie energii biernej?

By sprawdzić, czy taki problem występuje w firmie, wystarczy zerknąć na fakturę i poszukać pozycji “ponadnormatywny pobór energii biernej indukcyjnej” oraz “rozliczenie energii biernej pojemnościowej”. 

Jeżeli do faktury doliczono opłaty z tych dwóch pozycji, oznacza to, że warto zastanowić się nad ich zniwelowaniem, poprzez właściwą kompensację mocy biernej. W zależności od wysokości kosztów związanych z energią bierną, działania zmierzające do jej ograniczenia zwracają się w okresie od kilku do kilkunastu miesięcy.

jak obniżyć rachunki za prąd

Sposób 4 – System zarządzania energią/profilem energetycznym

To rozwiązanie jest nieco odmienne od poprzednich, bo rzeczywiście może prowadzić do ograniczenia zużycia energii elektrycznej i wymaga poniesienia pewnych kosztów.

System zarządzania energią umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami działającymi w przedsiębiorstwie oraz ustalenie profili pracy, dzięki którym wszystkie działania optymalizacyjne zostałyby w pełni zautomatyzowane. 

Typowymi funkcjonalnościami tego rodzaju systemów są:

Zastosowanie systemu zarządzania energią w placówkach pozwala na:

jak obniżyć rachunki za prąd

Drobne, z pozoru, zmiany, dokonane dzięki rzetelnej analizie zgromadzonych przez system danych, mogą skutkować zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej do niemal 40%. 

Co więcej, koszt wdrożenia systemu zarządzania energią może zostać częściowo (lub całkowicie) pokryty dzięki pozyskaniu świadectw efektywności energetycznej, które stanowią element systemu wsparcia modernizacji podnoszących efektywność energetyczną. 

Dzięki nim możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości ok. 2 000 zł netto za każde 11,63 MWh zaoszczędzonej energii elektrycznej (w perspektywie roku). 

Cena ta jest zależna od aktualnej wartości świadectw na Towarowej Giełdzie Energii, a np. we wrześniu, w czasie niektórych notowań, ich cena osiągała nawet 4 000 zł netto.

Warto zaznaczyć, że poza systemami zarządzania energią elektryczną, na rynku funkcjonują także systemy zarządzania ciepłem sieciowym. Nie podlegały one ocenie w ramach działań audytowych, jednakże stanowią możliwość zmniejszenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Wymagają dokonania precyzyjnych analiz obszaru wykorzystania ciepła sieciowego, dla oszacowania potencjalnych oszczędności.

jak obniżyć rachunki za prąd

Sposób 5  – Ulga mocowa

Ostatni sposób na zmniejszenie rachunków za energię elektryczną nie jest niestety przeznaczony dla każdego przedsiębiorstwa. 

Mowa o uldze mocowej, dzięki której ograniczeniu ulegnie wpływ opłaty mocowej na ponoszone koszty. 

Zagadnienie to było już poruszane na naszym blogu, więc odsyłamy w tym miejscu, do artykułów:

Ulga mocowa, sprawdź ile możesz zaoszczędzić!

oraz

Opłata mocowa na 2022 rok – Rekordowe ceny energii w Polsce

Warto jednak zaznaczyć, że ulga ta przysługuje tylko tym podmiotom, których profil zużycia energii elektrycznej jest równomierny w trakcie doby. Oznacza to, że szanse na skorzystanie z niej mają tylko te firmy, które zużywają mniej więcej tyle samo energii w godzinach do 7 do 22, co w godzinach od 22 do 7. 

Podsumowanie – Jak obniżyć rachunki za prąd w firmie

Rok 2022 może być jednym z najdotkliwszych dla firm pod względem zmian w strukturze polityki energetycznej. Nowe ceny wręcz wymuszają na przedsiębiorcach podejmowanie działań, których celem jest zmniejszenie kosztów. Na szczęście powyżej wymienionych 5 metod pomoże Ci go osiągnąć.

Chcesz porozmawiać o tym, jak obniżyć rachunki za prąd w Twojej firmie? 

Zapisz się na bezpłatną i niezobowiązującą konsultację online!

Sam wybierasz dogodny dla siebie termin: https://grune.pl/konsultacje/